XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST "Komunikacja"

W poniedziałek, 8 Kwietnia 2019 roku w hotelu Pietrak w Wągrowcu po raz dwudziesty odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST "Komunikacja."

Podczas obrad Walnego Zebrania Członków odbyły się wybory Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Po raz kolejny Prezesem Stowarzyszenia został Wicestrosta Wągrowiecki Michał Piechocki.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli:

1. Michał Piechocki - Prezes

2. Dariusz Urbański - Wiceprezes

3. Jan Gosiewski - Wiceprezes

4. Marek Szaruga - Sekretarz

5. Roman Szuberski - Skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia weszli:

1. Cyprian Wieczorek - Przewodniczący

2. Przemysław Renn - Zastępca Przewodniczącego

3. Sławomir Napierała - Sekretarz

Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST