Loading...

XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST "Komunikacja"

W dniu 6 kwietnia br. w hotelu PIETRAK  w Wągrowcu po raz dziewiętnasty odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST "Komunikacja."

W spotkaniu uczestniczyli - Henryk Szczefanowicz z-ca Dyrektora Departamentu Transportu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Paweł Katarzyński Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Robert Zimny członek Zarządu Powiatu Obornickiego oraz przedstawiciele PKP PLK S.A. i Kolei Wielkopolskich.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu w 2017 r. przedstawili Prezes Stowarzyszenia Michał Piechocki i Skarbnik Roman Szuberski.

Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli plan działań stowarzyszenia na 2018 r.

Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2017 r. - pobierz plik

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. - pobierz plik

Plan działań na 2018 r. - pobierz plik

Zdjęcie galerii XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST