Loading...

Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa

W piątek, 28 września 2018 r. odbyły się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności dla projektu dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa.” W spotkaniu uczestniczył z- ca dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Henryk Szczefanowicz, obecny był również przedstawiciel Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni PKP PLK Stanisław Juszczak. Wśród zaproszonych gości licznie stawili się przedstawiciele gmin i powiatów przez, które przebiega odcinek linii kolejowej Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa. Zaproszeni zostali również przedstawiciele powiatu nakielskiego na czele ze Starostą Nakielskim Tomaszem Miłowskim. Aktualizację studium wykonuje na zlecenie PKP PLK SA firma IDOM z Warszawy. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane podstawowe założenia projektu, w tym potencjalne plany modernizacji linii kolejowej. Następnie wywiązała się dyskusja w ramach, której przedstawiciele gmin przedstawiali własne propozycje i spostrzeżenia dotyczące analizowanej linii, jak również wskazywali potencjalne lokalizacje nowych przystanków kolejowych oraz istniejących przejazdów kolejowych i położenie planowanej bocznicy kolejowej. Wicestarosta Wągrowiecki Michał Piechocki w imieniu Powiatu Wągrowieckiego zaproponował dodatkowe dwa przystanki kolejowe: Wągrowiec Osada i w gminie Gołańcz w miejscowości Oleszno.

Starosta Nakielski Tomasz Miłowski wspierany przez Burmistrza Kcyni Tomasza Szarugę zabiegał, aby w aktualizowanym studium znalazła się również rewitalizacja linii kolejowej do Kcyni. Od wielu lat lokalne samorządy leżące przy granicy województwa kujawsko-pomorskiego walczą o wznowienie przewozów kolejowych na tym nieczynnym odcinku. Niestety brak porozumienia ze strony województwa kujawsko-pomorskiego jest główną przeszkodą w realizacji tej inwestycji.

To jest pierwszy etap konsultacji społecznych, które odbywać się będą przez kilka miesięcy.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 jest jednym z głównych postulatów Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja."

Zdjęcie galerii Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa
Zdjęcie galerii Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa
Zdjęcie galerii Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa
Zdjęcie galerii Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa
Zdjęcie galerii Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa
Zdjęcie galerii Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa
Zdjęcie galerii Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa
Zdjęcie galerii Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa
Zdjęcie galerii Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa